1. ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar endast försäljningen av varor som erbjuds på vår FOLIACTIVE sida (nedan kallat HEMSIDA). Varje person som gör en beställning via denna webbplats kan få tillgång till dessa allmänna försäljningsvillkor. Alla kontrakt som genomförs från webben kommer att formaliseras i det språk som köpet görs.

1.1. IDENTIFIERING AV FÖRETAGET

Den här sidan ägs av NATURAL LOGISTICS, med säte i Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcon, 28223 SPANIEN, med skatteregistreringsnummer B-84.147.065. NATURAL LOGISTICS och e-post adressen: se@500cosmetics.com
Bestämmelserna på HEMSIDAN är konfigurerade som de styrande reglerna av portalen som företaget NATURAL LOGISTICS gör tillgängliga för internetanvändare.

1.2 KUNDSERVICE

För ytterligare upplysningar, frågor eller förslag, finns vår kundtjänst. Du kan kontakta oss på följande sätt:
• Per post: Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcón, 28223 SPANIEN
• Klickar här för att öppna kontaktformuläret
• E-post se@500cosmetics.com
• Telefon: +34 914 562 959 (Måndag till Torsdag 9:00 till 19:30 och Fredag från 8:30 till 16:00)

1.3 TILLGÅNG AV PRODUKTER

Våra produkterbjudanden som ingår på webbplatsen är föremål för produkttillgängligheten. Vid produkt otillgänglighet efter beställningen har skapats, förbinder vi oss att informera dig så snart som möjligt, vilket indikerar den nya tidsfristen med vilken du får din beställning. I detta fall har du möjlighet att annullera din beställning, får beloppet återbetalat som betalas via Paypal, banköverföring sker inom 14 dagar efter det att begäran om uppsägning har kommit in eller så har du möjlighet att ändra din beställning genom att ringa +34 914 562 959 (Måndag till Torsdag 9:00 till 19:30 och Fredag från 8:30 till 16:00).

1.4 INDIKATIONER

Dessa produkter är inga mediciner och är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom eller åkomma. Den information som publiceras på denna webbplats är endast i informationssyfte och ersätta inte råd från en läkare. Produkterna är registrerade i Europeiska Unionen. Om du har en sjukdom eller smärta, kontakta din läkare innan du använder någon produkt. Individuella resultat kan variera från person till person. Läs informationen och produktmärkning före användning.

1.5 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

1. För att få tillgång till HEMSIDAN och använda dess informationen måste du vara myndig (> 18 år). Genom att besöka vår hemsida, garanterar du att vara myndig. Annars lämnar denna webbplats omedelbart.

2. Användningen av all information från denna HEMSIDA utgör fullständig överensstämmelserna med villkoren för användning. Om du inte accepterar villkoren och användningsvillkor, vänligen lämna webbsidan.

3. Du bekräftar att vara myndig, att vara medveten om vilken typ av innehåll som finns på HEMSIDAN och att inte vara förolämpade. Samtidigt bekräftar du att du har tillgång till denna webbplats helt frivilligt och medvetet.

4. Informationen på denna HEMSIDA är inte avsedd att behandla, bota eller diagnostisera någon sjukdom eller tillstånd och är endast i informationssyfte. Under inga omständigheter får den ersätta råd från en läkare eller sjuksköterska. Resultaten är baserade på erfarenheterna från våra kunder och specialistläkare som visas på HEMSIDAN.

5. Denna HEMSIDA förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehåll eller material från sin webbplats när som helst och utan förvarning.

6. Informationen på denna HEMSIDA är uteslutande för privat och personligt bruk.

7. Beskrivningar, bilder och texter på denna HEMSIDA måste förstås i alla fall endast som en guide, vilket ger en allmän approximation till effektiviteten av produkterna med tanke på att dessa kan variera från en person till person.

8. I händelse av att den levererade produkten är defekt, oinslagen eller skadad, kommer den att ersättas utan extra kostnad så länge den har förvärvats genom denna HEMSIDA. I händelse av att produkten förvärvats på en annan hemsida än den officiella eller på annat sätt, kommer vi inte att ansvara för kvaliteten på ordern.

9. I inget fall kommer vi att behandla din beställning tills du har slutfört köpet (i någon av dess varianter) och betalningen redovisas som slutförd.

2. BETALNINGSVILLKOR
2.1 SÄKER BETALNING

Från denna WEBBPLATS kan vi garantera maximal inköpssäkerhet. De betalningssätt vi erbjuder är helt säker och konfidentiella. Vi garanterar att dina uppgifter aldrig kommer att spridas eller användas utan ditt uttryckliga medgivande. Vi använder högsta säkerhetsplattformar att bevara dina personuppgifter och annan privat och konfidentiell information, så att ingen kan få tillgång till våra databaser och stjäla ovannämnd information. Ditt kreditkort kommer att vara helt säkert tack vare våra skyddsprogram. E-post, adress och kontaktuppgifter kommer aldrig att avslöjas i enlighet med gällande lagstiftning (Data Protection Act 1988).
Betalning av beställningar på webbplatsen sker i valutan i respektive land.

3. BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANSER
3.1 BESTÄLLNINGAR

1. WEBBPLATSEN förbehåller sig rätten att godta eller avvisa någon order utan uppenbar motiv, förbinder sig att informera kunden om en sådan situation skulle uppstå.
2. Du är ansvarig för att ge korrekt information så att vi kan skicka den med alla garantier. I händelse av att en order inte kan skickas på grund av brist på eller felaktig leveransinformation tillhandahålls, ska kunden vara ensam ansvarig.
3. WEBBPLATSEN är inte ansvarig för inköpsorder som inte anländer korrekt eller är omöjliga att behandla.
4. Alla produkter som köps från denna WEBBPLATS är för personlig användning och icke-överförbar. Dessa kommer inte säljas vidare eller ges till tredje part.
5. Under inga omständigheter kommer vi att behandla din beställning tills du har slutfört köpet (i någon av dess varianter), dvs tills betalningen redovisas som slutförd.

3.2 FRAKT

Beställningar kommer att skickas till den adress du har begärt. På ditt val, kommer beställningen att skickas till:
• Din hemadress
• Ditt motsvarande postkontor
• Bekvämlighetspunkt

Det är kundens ansvar att noggrant ge oss alla de uppgifter som krävs för en korrekt leverans av paketet. Paket transitering eller leveranstiden beror på transportens typ och slutdestinationen (du kan kontrollera frakt- och leverans uppskattningar). Om du inte får din beställning under denna period eller om du inte informerats om den nya tidsfristen, kan du begära annullering av ordern.
Orderingången för våra produkter skickas ut samma dag av köpet eller nästa dag, (helger och helgdagar undantagna). Om du inte får beställningen eftersom du inte har gått att hämta ut det, och det går vidare till en ny försändelse, kommer fraktkostnaderna att betalas av kunden.
Frakt och leveranstiden är ungefärliga och inte i något fall garanterat. WEBBPLATSEN ska inte hållas ansvarig för eventuella förseningar orsakade av rederiet eller andra orsaker som ligger utanför dess ledning och kontroll.
Möjligheten att skicka och leverera produkten till kunden kommer att bero på tillgängligheten av produkten. När det gäller bristen på lager, omöjligheten att hantera ordern eller andra orsaker, kommer WEBBPLATSEN att informera dig och ger dig möjligheten att vänta eller annullera beställningen, återbetalning av betalning sker om det behövs.
I händelse av att en leverans kräver en signatur eller liknande för att bekräfta mottagandet av transporten, skall det vara ditt ansvar att ha någon att få din produkt på den adress samma som i beställningsformuläret. Samtidigt ska det också vara ditt ansvar att hämta ut produkterna från motsvarande transportföretag om det ingen finns närvarande vid leveransadressen. I händelse av att paketet returneras, kommer du att stå för transportkostnaderna.

3.2.1. Diskret frakt

På denna WEBBPLATS är vi fullt medvetna om att när du gör ett köp via webben, litar du på eget gottfinnande. Detta är anledningen till att vi tar alla möjliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa din integritet.
Alla våra beställningar skickas på ett helt diskret sätt så att det är omöjligt att identifiera innehållet på våra paket. Det finns inga tecken i samband med produkten på utsidan av de paket som kan tyda på vad som finns inuti.

3.2.2. Gratis frakt

Fri leverans av förbetalda beställningar över 50€ av alla produkter (med det billigaste fraktsätt ).
Kom ihåg att ge oss rätt adress i beställningsformuläret så att det inte finns någon förvirring och så att vi kan garantera transit engagemang.

4. GARANTI

NATURAL LOGISTICS ser till att den överensstämmer alltid med gällande regler för garantier, allt som ingår i lag 1/2007 av den 16 november, den reviderade texten till den allmänna lagen om skydd för konsumenter och användare, civillagen och någon regel som gäller för fallet.
Om det vid tidpunkten för mottagning av beställningen, något är defekt, kan du begära ersättning eller återbetalning i de villkor som anges i lagstiftningen av garantier för konsumentvaror och andra regler som gäller i ditt fall.
Denna garanti täcker inte skador som orsakats av naturliga orsaker, missbruk, vårdslöshet, olycka eller modifiering av någon del av produkten. Det omfattar inte heller skador till följd av felaktig underhåll, anslutningar till otillräckliga spänningar eller reparationer utförts av någon utanför NATURAL LOGISTICS. Vid returnering av produkten för skade eller tillverkningsfel, kommer den totala mängden av produkten återbetalas, inklusive fraktkostnaderna.

På denna WEBBPLATS litar vi på effektiviteten av våra enheter (om WEBBPLATSEN innehåller dem), och så erbjuder vi 24 månaders garanti efter köpet, som täcker fabrikationsfel eller undermåliga material. Om det fastställs att produkten är defekt, skulle det vara fast eller ersätts med en ny utan någon kostnad för den. Efter utgången av garantiperioden, måste användaren betala arrangemang och eventuella delar som behöver repareras eller bytas ut.

4.1. PROVA UTAN FÖRPLIKTELSER

På denna WEBBPLATS anser vi att alla kvalitetsprodukter alltid måste presentera en rad garantier som ger trygghet till våra kunder och fungerar som ett svar om det finns någon tvekan eller oenighet med produkten, som med betalningen, etc. och som alltid uppfylls.

Det är därför vi noggrant uppfyller denna maxim, erbjuder alla typer av garantier, plus riklig och detaljerad information om alla de punkter som vi anser nödvändigt för att minska antalet möjliga tvivel klargöras.

På denna WEBBPLATS litar vi på effektiviteten i våra produkter, så vi erbjuder chansen att prova dem i 2 månader, vi åtar oss att återställa alla utgifter* om inte nöjd med de resultat som erhållits genom ett köp som är lika med eller längre än två månaders behandling.

*HyvitämmeDu kommer att återbetalas det belopp som betalats för produkten (exklusive fraktkostnaderna som kommer att bäras av kunden).

Testet utan åtagande gäller för kosttillskott och kosmetiska produkter (exklusive parfymer) lika med eller större än 2 månaders behandling. Du bör utöva din rätt till återbetalning under de första 10 dagarna efter att ha passerat 60-dagars testversionen.

4.2. ÅNGERRÄTT

Om någon produkt av din beställning inte motsvarar dina förväntningar, kan du utöva din ångerrätt inom 14 dagar efter du eller en auktoriserad tredje part tagit emot paketet.
Sedan juni 2014 har EU satt nya inköp garantiparametrar med vilka vi styrs. Under dessa förhållanden för återvändande har du rätt att ångra ditt köp av någon produkt av denna WEBBPLATS inom 14 dagar. Denna period kommer att avslutas 14 dagar efter dagen för mottagandet av produkterna. Men om perioden löper ut på en icke-arbetsdag, förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.
Vi kommer att bekräfta mottagandet av din ångerrätt-begäran och vi kommer att återbetala det belopp som betalats via Paypal, check eller banköverföring inom 14 kalenderdagar från mottagandet av din begäran så länge som avkastningen av produkten har tidigare genomförts.
Utövandet av ångerrätten innebär återbetalning av den returnerade produktens pris och ursprungliga fraktkostnaden. Kunden skall bära den direkta kostnaden för att skicka tillbaka produkter.
För hälso- eller hygieniska skäl, och på grund av gällande regler, ska du inte kunna återvända produkter som är oförseglade efter leveransen.

5. RETURER

Retur metoder beror på vilken typ av avkastning du vill utföra. Enligt varje fall måste du gå till väga på följande sätt. (För mer information se även föregående punkter.)

5.1. PROVA UTAN FÖRPLIKTELSER

Att utöva återbetalningsrätten på provat produkt, gör så här:
1. Begär retursedeln inom 10 dagar efter de två prova på månaderna har gått.
2. När du fått det godkänd, måste du skriva ut och fyll i formuläret och skicka det till: NATURAL LOGISTICS , Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcón, 28223 SPANIEN
3. Tendrá que enviar los productos y una vez recibido y comprobado que todo es correcto, se procede a la devolución del dinero.
Återbetalningsvillkoren kommer endast att vara effektiva om:
• Du har försökt produkten (gäller ej enheter) under minst 2 månaders behandling (och efter att ha köpt en behandling för 2 månader eller längre) och inte är nöjd med resultatet.
• Du skickar (med returformuläret ) alla produkter som du har köpt (fulla eller toma) till följande adress: NATURAL LOGISTICS , Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcón, 28223 SPANIEN
Dessutom måste du:
• Skriv ut formuläret “återbetalning av pengarna” och inkludera det i paketet du skickar till oss.
• Fyll i ditt IBAN-nummer och SWIFT-kod (i det fall du inte har betalat med kreditkort). Överföringen är internationell och utan dessa uppgifter kommer vi inte att kunna genomföra det. Om du har några tvivel kontakta din bank. Formulärer som saknar denna information kommer att kasseras automatiskt och återbetalningen kommer att annulleras.
*Du kommer att återbetalas 100% av det belopp som betalats för produkten (exklusive fraktkostnaderna, vilka skall betalas av kunden).

5.2. ÅNGERRÄTTEN

Utöva returen av produkten genom ångerrätten så här:
1. Begär returformuläret inom 14 dagar efter mottagandet av paketet
2. När du fått det godkänd, måste du skriva ut och fyll i formuläret och skicka det till: NATURAL LOGISTICS , Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcón, 28223 SPANIEN
3. Du måste skicka alla produkter och när de tas emot och kontrolleras att allt är korrekt, kommer vi fortsätta med att återbetala dina pengar.
Ångerrättsvillkoren kommer endast att vara effektiva om:
• Någon av de beställda produkter inte motsvarar dina förväntningar. Du kan utöva din ångerrätt inom 14 dagar eftersom du får ditt paket.
• Du skickar (med returformuläret) alla produkter som du har köpt (fulla och oöppnade eller tomma) till följande adress: NATURAL LOGISTICS , Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcón, 28223 SPANIEN
Dessutom måste du:
• Skriv ut formuläret “återbetalning av pengarna” och inkludera det i paketet du skickar till oss.
• Fyll i ditt IBAN-nummer och SWIFT-kod (i det fall du inte har betalat med kreditkort). Överföringen är internationell och utan dessa uppgifter kommer vi inte att kunna genomföra det. Om du har några tvivel kontakta din bank. Formulärer som saknar denna information kommer att kasseras automatiskt och återbetalningen kommer att annulleras.
*Du kommer att återbetalas 100% av det belopp som betalats för produkten (exklusive fraktkostnaderna, vilka skall betalas av kunden).

För ENHETS-GARANTIER (om förekommande på denna webplats)

Den här garantin täcker inte skador som orsakats av naturliga skäl, missbruk, vårdslöshet, olycka eller modifiering av någon del av produkten. För att kunna utöva retur-garantin måste du följa dessa steg:
1. Inköpsbevis måste kunnas deklareras
2. Kontakta oss
3. Vi ska fastställa orsaken till felet
4. Om orsaken till felet inte är någon av orsakerna som anges ovan, skall vi gå vidare till reparation eller utbyte av anordningen
5. Om så är fallet, kommer företaget att betala för alla reparationskostnader och frakt vid behov

6. ANSVAR

De produkter som erbjuds överensstämmer med gällande spanska lagstiftningen. WEBBPLATSEN ansvarar inte för bristande leverans av beställningar av force majeure, strejk inom företaget självt, sektorspecifikt eller generellt eller främjas av arbetare inom posttjänsten, transport och / eller kommunikation. WEBBPLATSEN är inte ansvarig för de ovan nämnda indirekta skador, vinst eller möjlighet fakta.

WEBBPLATSEN påminner dig om att i enlighet med bestämmelserna i civillagen, har minderåriga ingen rätt till att genomföra ett köp. Orderingången för minderåriga bör utföras av dem som utövar föräldraauktoritet eller förmyndarskap. I händelse av oavsiktlig sökning på uppgifter av en minderårig, kan föräldrarna eller vårdnadshavarna motsätta bevarande och behandling.

Hyperlänkar kan vidarebefordrar dig till andra webbplatser. WEBBPLATSEN frånsäger sig allt ansvar om dess innehåll som strider mot lagar och bestämmelser som gäller.

7. ÄNDRING AV VILLKOR

Denna WEBBPLATS förbehåller sig rätten att anpassa eller modifiera när som helst dessa allmänna försäljningsvillkoren. De nya allmänna försäljningsvillkoren kommer att vara tillgängliga för kunden via webben och endast kommer att tillämpas på försäljningen efter förändringen.

8. LÖSNING AV TVISTER OCH RÄTTEGÅNG

Tillhandahållandet av denna WEBBPLATS och dessa användningsvillkor regleras av spansk lag. Alla tvister knutna till de tjänster som tillhandahålls genom denna WEBBPLATS skall lösas genom konsumentskiljedomstolar, medlare eller liknanande som NATURAL LOGISTICS är fäst till vid tidpunkten för uppkomsten av tvisten, samt de relevanta domstolarna i enlighet med den spanska lagstiftningen.

KVALITETSCERTIFIKAT

KVALITETSCERTIFIKAT: SizeGain Plus är godkänd av följande certifiering

REGISTRERADE INOM EU:: Uppfyller Europeiska Unionen regler och lagstiftning

NÄRINGSPÅSTÅENDEN: Effekter av ingredienserna granskade av EFSA

INTEGRITETSPOLICY

1. PERSONDATASKYDDSPLICY

I enlighet med den spanska lagen 15/1999, av den 13 december om skydd av personuppgifter (nedan kallat asLOPD) och genom att fylla i detta formulär, samtycker du till behandling av dina personuppgifter, som skall ingå i deN potentiella kundfilen, som ägs av WEBBPLATSEN som är registrerad i det allmänna registret i den spanska dataskyddsmyndigheten, vars syfte är att hantera uppgifter om potentiella kunder i bolaget.

Vänligen observera att dina personuppgifter kommer att meddelas till koncernföretag.

Denna WEBBPLATS ska vara ansvarig för att skydda överförd data under överföringen i enlighet med bestämmelserna i LOPD. Syftet med detta meddelande är att få uppgifter från våra kunder i alla våra kontor för att optimera dess ledning

Observera också att du informeras om att dina uppgifter endast kommer att användas i reklamsyfte. Genom att ge dina uppgifter samtycker du uttryckligen till sådan användning, samt accepterar att ta emot telefonsamtal vars syfte kommer att vara fullbordandet av ditt köp

Om du inte håller med denna åtgärd, skicka ett meddelande till följande e-mail: se@500cosmetics.com

Vi informerar dig också att du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och opposition etablerade i lagen per post, på följande adress:
Calle Ana Mariscal 5, Pozuelo de Alarcón, 28223 SPANIEN, eller per e-post till: se@500cosmetics.com

REGISTRERA DIG

Registrera dig och få stora omedelbara rabatter

E-post:
Jag accepterar villkoren
SÄKER BETALNING

De betalningssätt som vi erbjuder är 100% säkra.
Läs mer


FRI FRAKT

Leveransen av förutbetalda SizeGain Plus är helt gratis
Läs mer


SEKRETESS

Ordern kommer att levereras diskret förpackat för att innehållet inte kan identificeras
Läs mer


PROVA SIN KOMPROMISS

Prova ditt köp under 60 dagar och vi garanterar dig att återbetala beloppet av produkten om du inte är nöjd med resultatet.
Lue lisää


MEDICINSKA SAMFUNDET


Läs mer


HUR SÄLJER MAN VÅRA PRODUKTER?